Vanhustyön keskusliitto tekee tärkeää työtä

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliitto toimii keskusjärjestönä vanhusten asialla. Viimeaikoina uutisissa on ollut jonkin verran juttuja tapauksista, joissa vanhuksien omaa tilaa on käytetty hyväksi esimerkiksi ylihintaisten ja turhien remonttien osalta. Remontteja tai muita tuotteita on kaupiteltu aggressiivisesti ja kalliilla. Heikommassa asemassa olevien ikäihmisten asiaa ajavat järjestöt ja Vanhustyön keskusliitto, joka tekee tärkeää työtä vanhusten hyvinvoinnin eteen.

Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja tukea sosiaalista turvallisuutta. Vanhustyön keskusliitto on perustettu vuonna 1949, ja sen jäseninä on noin 340 järjestöä eri puolilta Suomea. Jäsenjärjestöt ylläpitävät vanhainkoteja, palvelutaloja ja dementiayksikköjä, tarjoavat koti- ja tukipalveluita sekä järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa ja vapaaehtoistyötä. Keskusliitto ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa vanhusten ja ikääntyvien hyväksi toimivien yhteisöjen kesken.

image005

Miten vanhustyön keskusliitto vaikuttaa?

Vanhustyön keskusliitto on asiantunteva, ihmisläheinen ja tehokas toimija edistäen ikäihmisten hyvinvointia ja heidän omien voimavarojensa käyttöä valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti. Vanhustyön keskusliitto tekee yhteistyötä oman jäsenkentän, julkishallinnon, kuntien ja muiden järjestöjen kanssa, toimii asiantuntijana mm. valtionhallinnon työryhmissä ja antaa lausuntoja valmisteilla olevista laeista ja hankkeista.

Vanhustyön keskusliiton toiminta

Liitto järjestää jäsentoimintaa, korjausneuvontaa vanhuksille, ystäväpiiritoimintaa, senioritoimintaa ja ylläpitää materiaalipankkia vanhustyötä tekeville mahdolliseen viriketoimintaan sekä järjestää koulutuksia ja tapahtumia. Hoiva- ja hoitotyön ammattilaiselle on Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöissä tarjolla monipuolisia työmahdollisuuksia.

Jäsentoiminta

Liiton jäsentoiminta on vuorovaikutteista kokemusten ja tiedon vaihtoa, ja liitto toimii aktiivisesti edunvalvojana ja tukijana jäsenilleen.

Ystäväpiiritoiminta 

Ystäväpiiri-ryhmän tavoitteena on osallistujien yksinäisyyden tunteen lievittäminen sekä uusien ystävien löytäminen. Ystäväpiiri-koulutuksen avulla voit itse järjestää ryhmänohjaustaitoihin perustuvaa ystäväpiiritoimintaa vanhuksien yksinäisyyden vähentämiseksi.

Senioritoiminta

Helsingissä järjestetään senioritoimintaa, kuten ikääntyneille ja omaishoitajille suunnattua ryhmätoimintaa sekä monipuolista virkistys- ja tiedotustoimintaa. Lisäksi Senioritoiminta organisoi vapaaehtoistoimintaa kotona asuvien ikääntyneiden tueksi. Myös muualla Suomessa tarjotaan koulutusta liittyen virikkeellisen hoivan toteuttamiseen, ryhmänohjaukseen ja vapaaehtoistoimintaan.

Korjausneuvonta

Keskusliitto antaa korjausneuvontaa ikäihmisten asumiseen liittyen. Se on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista, myös muissakin kuin viemäriasioissa. Korjausneuvonnan tavoitteena on auttaa yli 65-vuotiaita ihmisiä asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Korjausneuvonta on maksutonta. Lue lisää korjausneuvonnan palveluista täältä.

Vanhustyön keskusliitto osallistuu vanhustyön kehittämistoimintaan projektein, joiden tavoitteena on luoda uusia vanhustyön toimintamalleja sekä antaa työntekijöille uutta tietoa. Kehittämistoiminnan alueita ovat mm. geriatrinen kuntoutus, vanhusten ravitsemus sekä vanhusten päivätoiminta. Projekteja rahoitetaan pääosin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. Tulokset julkaistaan raportteina keskusliiton julkaisusarjoissa.

Vanhustyön keskusliiton toimintaa voit tukea täältä.

image006

Edellinen artikkeli
Viemärin kuvauksella paikannetaan ongelmakohtia
Seuraava artikkeli
Murikanranta

Related Posts

Ei tuloksia.

Valikko